על החברה

שיטת הניהול

מסגרות הדיור הינן יחידות עצמאיות עם ניהול ותקצוב עצמאיים. שיטה זו מבטיחה כי מירב המשאבים יופנו לרווחת הדיירים, ללא "תחנות ביניים תקציביות". מנהלי מסגרות הדיור, אשר נבחרו בקפידה, הינם אנשי מקצוע: עובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, אחים, פסיכיאטריים ופסיכולוגים והינם בעלי יכולת ניהול כלכלית. אחת לחודש הסגל הניהולי מתכנס לישיבה, בה מדווחים ההישגים של כל מסגרת ונידונים צרכים ותחזיות לעתיד. הצוותים מנהלים את מסגרות הדיור על פי תקנות משרד הבריאות ועומדים בקשר רציף עם אנשי המשרד .