על החברה

שילוב הדיירים בקהילה

לחברות שתי מטרות טיפוליות מרכזיות: האחת, אישוש זהותם העצמית הבריאה של הדיירים והשנייה שילובם מחדש של הדיירים בקהילה. על מנת להגשים מטרות אלה החברה משקיעה משאבים רבים בסביבה המידית של הדיירים: מרבית מסגרות הדיור של החברה הינן בלב הישוב, במבנים תקניים ומטופחים המהווים בית אמיתי. כל בית מקיים פעילויות המעודדות את הדיירים ליצירת חיי קהילה פנימיים (פעילויות חברתיות, חוגים, תורנויות, עיצוב וטיפוח הבית). כמו כן, הדיירים מקיימים פעילות גומלין עם קהילת הסביבה, פעילות חברתית במועדונים, יציאה לעבודה במסגרות מוגנות ובמסגרת פרוייקט תעסוקה נתמכת, שימוש במשאבים קהילתיים , בילויים וטיולים ועוד.