תעסוקה

שירות אבחון – שכר מותאם

החל מנובמבר 2006 מפעילה החברה את המכרז להערכת יכולת עבודה לאנשים עם מוגבלות שעובדים בשוק התחרותי ומשתכרים פחות משכר מינימום. הערכת יכולת עבודה נקבעת לפי תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס"ב-2002 (להלן - התקנות/תקנות שכר מינימום) וכן לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007 (להלן - החוק/חוק תעסוקת משתקמים). בינואר 2015 זכתה החברה בשיתוף המרכז להכשרה מקצועית שעל יד בית חולים לוינשטיין (מכללת גל) במכרז להמשך הפעלת אבחוני שכר מותאם במקומות עבודה לעובדים עם מוגבלות מתוקף תקנות שכר מינימום מותאם (התשס"ב -2002 ).

יכולת העבודה נקבעת בתהליך של אבחון מקצועי שנבנה על ידי צוות מקצועי בחברה ומבוצע על ידי מרפאות בעסוק במקום העבודה, הכולל בין היתר ראיון עם המעסיק או המנהל הישיר של העובד ותצפיות על העובד. במידה ונמצא כי לעובד אכן יש יכולת עבודה מופחתת בהשוואה לעובד ללא מוגבלות, שכר המינימום שלו ייקבע בהתאם למדרגות הקבועות בתקנות. מאובחנים שנקבעה להם יכולת עבודה נמוכה מ 19% ביחס לעובד ללא מוגבלות, מוגדרים על-פי החוק כמשתקמים והם זכאים לגמול תעסוקה ולזכויות נוספות הקבועות בחוק.